Portal de informare al orasului Otopeni

   Obiectivul permanent al oraşului Otopeni şi al operatorului de termoficare este garantarea confortului tuturor locuitorilor conectaţi la sistemul centralizat.

   Cei doi parteneri, Primăria Oraşului Otopeni şi Veolia Energie România, sunt interesaţi în a oferi un confort termic optim, dar la un preţ accesibil şi suportabil.
Soluţia oferită este distribuţia pe orizontală, care presupune ca fiecare apartament să fie contorizat individual.
Astfel, beneficiarii soluţiei au la discreţie apa caldă şi căldura şi, în acelaşi timp, îşi pot gestiona şi anticipa costurile facturii de energie termică.
În plus, nu există costuri suplimentare pentru exploatarea echipamentelor şi niciun risc în interiorul apartamentelor.

   În 2015, s-a continuat seria lucrărilor de montare a soluţiei de contorizare individuală cu distribuţia pe orizontală. Astfel, a fost finalizat şantierul pentru cele două scări ale Blocului B1-2, avantajul imediat fiind începerea furnizării de apă caldă, beneficiu pe care locatarii nu îl aveau anterior.
   Ca şi în celelalte cazuri, procedeul tehnic a constat în înlocuirea tuturor conductelor verticale din apartamente cu soluţia nouă, pe orizontală şi montarea de contoare individuale la uşa fiecărui apartament.

   Beneficiile soluţiei sunt multiple şi vin să soluţioneze cea mai mare parte dintre dorinţele clienţilor sistemului centralizat de termoficare :
    - se înregistrează direct gigacaloriile şi nu unităţile de consum (cum se întâmplă în cazul montării de repartitoare de costuri)
    - apa caldă în permanenţă, la temperatura dorită
    - locatarul îşi poate porni/ opri căldura în funcţie de dorinţele acestuia, fără ca el să depindă de asociaţie sau vecini în luarea deciziei
    - temperatura poate fi reglată în funcţie de confortul dorit
    - în cazul apartamentelor cu datorii, livrarea poate fi sistată doar pentru acestea, fără a îi afecta pe ceilalţi locatari.

   Rezultatele pe care le oferă soluţia distribuţiei orizontale cu contorizare individuală pot fi cuantificate. Dincolo de independenţă şi confort, clienţii care optează pentru acest sistem pot observa o economie de costuri pentru încălzire şi apă caldă.
   Un exemplu concret îl reprezintă cele două blocuri ale Primăriei, A1-2a și B1-2 care au optat pentru sistemul contorizării individuale, unde diferenţele de consum şi, implicit, valorile facturilor faţă de blocuri similare care folosesc sistemul distribuţiei pe verticală pot ajunge până la 20%. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din Ianuarie 2016 s-a modificat preţul gigacaloriei de la 112 lei cu TVA inclus la 108,40 lei cu TVA inclus.
   Pentru informaţii şi detalii despre contorizarea individuală cu distribuţie pe orizontală, suntem oricând la dispoziţia dumneavoastră la numărul de call-center :
0 800 888 333 sau la adresa de e-mail secretariat@veolia.com.

 

 

Text: Primăria orașului Otopeni

Orasul


Programul multianual de reabilitare termică a blocurilor din orașul Otopeni

 

   Primăria oraşului Otopeni începe demersurile pentru programul de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din oraşul Otopeni. Programul constă în două etape – etapa 1: reabilitarea acoperişurilor sau a terasei sau, în funcție de caz, termoizolarea planşeului de peste ultimul nivel și etapa 2: reabilitarea pereților exteriori, subsoluri și înlocuirea ferestrelor și ușilor.
   O echipă din cadrul Primăriei oraşului Otopeni lucrează la realizarea proiectului de reabilitare termică, programând la implementare toate activităţile prevăzute în OUG 18/2009, completată şi modificată.
În acest sens, un reprezentant din echipa Primăriei oraşului Otopeni va lua legătura în perioada februarie – martie 2016 cu administratorii blocurilor de locuinţe pentru oferirea mai multor detalii si însoţirea acestora la întâlnirile cu locatarii pentru o informare documentată cu privire la legislaţie, mecanismele de finanţare disponibile, planul de lucru, implicaţii financiare individuale şi beneficiile concrete ale acestui proiect.
   Programele de finanţare pe care Primăria oraşului Otopeni le poate accesa pentru implementarea programului de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe sunt:
   Programul de reabilitare termică în conformitate cu OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, completată si modificată, Programul de reabilitare termică având finanțare din fonduri europene şi Programul de reabilitare termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală în conformitate cu OUG 69/2010.
   Conform statisticilor, odată cu reabilitarea blocurilor, facturile la întreținere ale locatarilor din blocurile reabilitate vor fi mai mici cu până la 40%!
   Principalele lucrări executate în cadrul programului de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe pot fi:
    * Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;
    * Izolarea termică a faţadei - parte opacă, inclusiv termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante;
    * Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;
    * Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter;
    * Demontarea instalaţiilor şi echipamentelor aflate pe faţadele şi terasa blocului de locuinţe precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;
    * Reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
    * Repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei; 

    * Repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor de CO2.

   Planul de lucru pe care echipa Primăriei orașului Otopeni îl are în vedere pentru programul de reabilitare termică a blocurilor cuprinde următoarele activități:
Pasul 1 – identificarea și inventarierea blocurilor de locuințe - identificarea blocurilor de locuințe realizate după proiectele elaborate în perioada 1950 – 1990, inventarierea blocurilor de locuințe identificate, pe cartiere, cvartele și puncte termice, gruparea blocurilor de locuințe inventariate după regimuri de înălțime – parter + patru etaje inclusiv, respectiv parter + mai mult de patru etaje;
Pasul 2 – semnare contracte mandat între Asociațiile de Proprietari și Primăria orașului Otopeni - transmiterea înștiințărilor despre programul de reabilitare termică către Asociațiile de Proprietari din blocurile selecționate și invitarea acestora la semnarea unui contract de mandat cu Primăria orașului Otopeni;
Pasul 3 – elaborare documentație tehnico-financiară – organizarea procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de servicii ce cuprinde: DALI, expertiza tehnică a clădirii, raportul de audit energetic, apoi eliberarea certificatului de urbanism și autorizația de construcție;
Pasul 4 – stabilirea cofinanțării – realizarea unui buget pentru fiecare bloc ce cuprinde și calculul contribuției Asociației de Proprietari, emiterea HGAP prin care se aprobă participarea la programul de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe selecționate, intervențiile/măsurile de creștere a eficienței energetice, cota de cofinanțare și valoarea contribuției Asociațiilor de Proprietari, emiterea hotărârii Consiliului Local de aprobare a cererii de finanțare;
Pasul 5 – transmiterea documentaţiei pentru fiecare bloc de locuinţe către MDRAP în vederea analizării și verificării./Trimiterea cererii de finanțare cu toate anexele aferente.
   Conform Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, din consumul anual de energie al unei locuințe, 55% este pentru încălzire. Astfel, într-o locuință neizolată corespunzător, pierderile de căldură sunt de 20-25% la nivelul pereților exteriori, 20-30% prin subsol și acoperiş și 20-25% la nivel de uși și ferestre neperformante energetic.

   BENEFICIILE INVESTIŢIILOR ÎN REABILITAREA TERMICĂ A LOCUINȚEI:
    * fiecare locuință să beneficieze de condiții mai bune de igienă şi confort termic;
    * pierderi de căldură și consum energetic redus;
    * reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă de consum;
    * scăderea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie;
    * păstrarea valorii arhitecturale, ambientale şi de integrare cromatică în mediul urban.
   Sprijinul şi implicarea dumneavoastră sunt factori ce vor contribui la succesul programului.
   Obiectivul Primăriei oraşului Otopeni constă în asigurarea confortului necesar în apartamentele de bloc, astfel încât locuitorii oraşului Otopeni să beneficieze în mod direct de suportul primăriei în optimizarea consumului de energie, dar sprijinul şi implicarea dumneavoastră sunt factori ce vor contribui la succesul programului.

 

 

Text: Primăria orașului Otopeni

Orasul

   Primăria oraşului Otopeni a acordat premiul de fidelitate familiilor Grecu, Tudor și Timuș, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
   Diploma și placheta de onoare, împreună cu un premiu în valoare de 5 mii lei, au fost acordate într-un cadru festiv de primarul orașului Otopeni, în semn de recunoaștere și apreciere.

Familia Grecu

Grecu Alexandru (născut la 16.09.1927 în București) și Grecu Ecaterina (născută în Dendrino la 15.08.1932 în Galați) s-au cunoscut în anul 1952 în comuna Brănești, județul Ilfov. El era economist la organele locale de control fiscal ale Ministerului de Finanțe, iar ea lucra la filiala locală a Băncii Populare.
După 3 ani de curte asiduă, Alexandru a reușit să îi cucerească inima, astfel că la 31.12.1955 s-au căsătorit civil și religios în București.
La 2 ani, din iubirea lor s-a născut un băiat, Grecu Mihai, la 24.04.1957 în București.
După căderea dictaturii ceaușiste, pe un teren achiziționat în 1977 în Otopeni, str. Ferme „G” nr. 16, au început construcția unei case în care s-au mutat definitiv în anul 1999. Ulterior, în anul 2001, au devenit oficial cetățeni ai Otopeniului prin actualizarea actelor de identitate.
Dragostea lor s-a dovedit trainicia de-a lungul vremii, rezistând tuturor încercărilor la care i-a supus viața , astfel că la data de 31.12.2015, au împlinit 60 de ani de căsnicie.

 

Citeşte mai mult...

 

 

  

 

Constantina și Alexandru Tudor

Într-o zi de toamnă cu cer însorit, doi tineri curajoși cu aspirații de viitor s-au cunoscut. Ei sunt Constantina Vatavu și Alexandru Tudor. Din familii diferite, el din satul Dimieni, comuna Tunari, ea din comuna Talpigi, județul Galați.
Făceau parte din familii simple de agricultori. Au legat o prietenie scurtă cu un scop hotărât, iar pe 26 noiembrie 1965 s-au căsătorit la Starea Civilă din Otopeni.
,,Eram doi tineri simpli, nu aveam bagaje și nici un acoperiș deasupra capului. Am mers la părinții soțului meu care ne-au alocat o cameră în casa lor și acolo am rămas. Eu eram casnică, iar soțul meu lucra lăcătuș mecanic la I.T.B. După un an familia a început să se mărească.
Pe 26 noiembrie 1966 s-a născut prima fetiță, Nela, pe 15 decembrie 1968 o a doua fetiță, Valeria, pe 23 februarie 1970 a treia fetiță, Virginia și pe 5 noiembrie 1974 cea de a patra fetiță, Ionela. De la cele 4 fete avem un nepot pe nume Andrei, de 19 ani și o nepoată, pe nume Maya Antonia de 4 ani.
Am trăit acele vremuri când natalitatea era pe primul loc și apoi cariera. Responsabilitățile s-au mărit o dată cu creșterea și educarea celor 4 copii. Le-am crescut frumos îndrumându-le către învățătură pentru a le fi mai ușor în viață. Au absolvit liceul la zi și fiecare are câte un loc de muncă. Mulțumirea noastră, a părinților, este mare pentru că au fost copii buni și ascultători. Suntem o familie unită, credincioasă și avem o conviețuire bună ajutându-ne unii pe alții. Mulțumim Bunului Dumnezeu care ne-a păzit, ocrotit și ajutat să trecem cu bine peste toate greutățile pe care le-am avut în viață. În cei 50 de ani au fost și bucurii, dar și greutăți. Veniturile erau mici, cheltuielile erau mari, dar cu toate astea am reușit să ne construim o casă în Dimieni, în care am locuit 20 de ani (1968-1988). În anul 1988 ne-a fost demolată casa și am primit un apartament în Otopeni. Pentru noi, adulții, a fost foarte dureros, dar alinarea a venit când am început să ne apropiem copiii care la acea vreme erau nevoiți să locuiască în căminele școlilor unde învățau. În acest moment locuim în apartamentul pe care l-am primit în acest oraș liniștit și bine gospodărit de către autorități.
Vă mulțumim pentru grija pe care ne-o purtați și vă dorim toate cele bune!

Citeşte mai mult...

 

  

Familia Mihail și Tatiana Timuș

Mihail s-a născut în Basarabia, localitatea Cobușca Nouă, Raionul Tighina, în anul 1938, pe 8 decembrie.
Fiind deportat politic în Bărăgan, în satul Dâlga, am avut ocazia să o cunosc pe soția mea, Tatiana, care locuia într-un sat relativ apropiat, în Buzoieni, Raionul Lehliu Gară, județul Călărași.
Ne-am cunoscut la o nuntă din familia ei, în luna noiembrie și peste 3 luni ne-am căsătorit, adică pe 18 ianuarie 1966. Avem împreună 4 copii: Elena, Dumitru-Alexandru, Constantin și Gabriel.
Avem și 3 nepoți, de care suntem foarte bucuroși și mândri.
Mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns să trecem de 50 de ani împreună!

 Citeşte mai mult...

 

 

 

Orasul

   Prin Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, precum şi a altor acte legislative cu aplicabilitate în transportul public local, s-a creat cadrul legislativ necesar care permite organizarea şi monitorizarea activităţii de transport public local de călători.
   Pentru ca necesităţile de transport ale cetăţenilor din oraşul Otopeni să poată fi satisfăcute, în condiţii de eficienţă economică, Primăria oraşului Otopeni a considerat necesară realizarea unui studiu privind oportunitatea înfiinţării serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în interiorul oraşului, precum şi analizarea legăturilor cu alte trasee interurbane/periurbane de legătură cu localităţile învecinate şi, în special, cu municipiul Bucureşti.
Necesitatea realizării acestui proiect rezidă din dezvoltarea accentuată din ultimii 10 – 15 ani a oraşului, atât din punct de vedere socio – economic, cât şi din punct de vedere a extinderii zonelor rezidenţiale şi economice, a creşterii numărului de locuitori şi a locurilor de muncă.
   De asemenea, această necesitate se justifică şi din punct de vedere a realizării legăturii între cele două părţi ale oraşului – Est – Vest – delimitate de o parte şi de alta a DN 1 – pe de o parte, cât şi din realizarea legăturii centrului oraşului cu toate cartierele/zonele, respectiv: Otopenii de Jos, Odăi, Ferme, Centura si zonele unde se desfăşoară activităţi economice. Aceste realităţi au determinat factorii de decizie ai oraşului să găsească soluţii pentru deservirea cetăţenilor printr-un serviciu de transport public care să răspundă într-o măsură cât mai mare nevoilor cetăţenilor şi să asigure un transport civilizat, în condiţii de siguranţă şi un timp de călătorie rezonabil.
   În prezent este în curs de elaborare, într-un stadiu foarte avansat, documentaţia de atribuire (fişa de date a achiziţiei, caietul de sarcini cu anexele aferente) şi urmează a fi aprobată prin Hotărâre de către Consiliul Local al oraşului Otopeni. Delegarea serviciului de transport public se va realiza în urma organizării licitaţiei publice deschise.
Urmare analizării documentaţiei, considerăm că aceasta este una atractivă astfel încât la licitaţia publică să participe cât mai mulţi operatori în domeniu, iar cel care va fi declarat câştigător să asigure un serviciu de transport public de călători cât mai performant şi în condiţii de eficienţă economică.
   In numerele viitoare ale revistei InfoOtopeni vă vom ţine la curent cu stadiul derulării procedurii de achiziţie şi cu detalii despre traseul şi staţiile propuse, numărul de autobuze, frecvenţa orară etc.

 

Rețeaua combinată local interurban
(conform prezentei propuneri)

 

 

Citeşte mai mult...

 

 

 

Text: Primăria orașului Otopeni

Orasul

   Acum vreo doua milenii si jumatate, pe o vreme tot ca aceasta n-ar mai fi fost mult pana la Dionisii. In lunile martie-aprilie la Atena se tinea marele festival inchinat zeului Dionis, cand se puneau pe scena si mai apoi se premiau cele mai apreciate tragedii, comedii si satire ale anului. Chiar mai-marii tragediei, Eschil, Sofocle si Euripide sunt premiati in cadrul Dionisiilor. Si sa nu ne imaginam ca teatrul e separat de lumea de rand in aceste vremuri, ba dimpotriva! In timpurile acestea teatrul e un eveniment al tuturor. La festivalul de teatru participa nu numai cetatenii Atenei (inclusiv femeile!), dar si calatori care bat drumul lung special pentru aceasta sarbatoare. Si cu cata implicare! Daca o piesa nu convine publicului, atunci se urla, se huiduie, se bate din picioare, iar piesa poate fi chiar intrerupta si gonita de pe scena. Teatrul la Atena e un teatru cu adevarat public, in mintile si pe buzele unei intregi societati. Acest festival, religios si laic totodata, este si un timp de petrecere: in timpul pieselor se ofera vin si mancaruri, iar banchetele imbelsugate se dau atat dupa sacrificiile catre Dionis, cat si dupa alegerea castigatorilor. Banchetul de dupa sacrificiile dionisiace se da chiar pentru toti participantii: aici se mananca carnea boilor sacrificati, pe care au grija sa o spele cu mult, mult vin. Pe noapte se pleaca pe strazile Atenei, cantand si dansand. Toata aceasta petrecere generalizata si show-ul de teatru ce-i va urma sunt omagii aduse zeului teatrului, extazului si vinului, Dionis.

   Intre timp, tragedia s-a retras in palierele mai "inalte" ale culturii. Voia buna are treaba mai degraba cu comedia si satira azi, mult mai iubite de publicul larg. La origini, insa, ele nu sunt separate. La Dionisii, dupa tragedii urmeaza mereu o parte finala, satira, care ia in zemeflea chiar lumea interna a tragediilor. Prin ras, satira "stinge" mila si frica starnite de tragedii. Cumva, ultima parte destinde si "repara" starea de spirit. Asadar, rasul si seriozitatea vin la pachet. Caci excesul de sentiment, oricare ar fi el, nu e bine vazut de lumea antica, mare iubitoare de armonie si stabilitate. "Nu te duce la extreme!", ne sfatuim noi astazi, in aceeasi nota. "Reteta" antica nu e lipsita de valoare: un meniu complet si bine echilibrat de trairi. Din aceasta reteta veche de cand lumea, care stie ca si tragicul, si comicul sunt fete ale aceleiasi monezi, avem si noi de invatat inca.

                                                                                                                            Cristina Ana-Maria Musat

Orasul

Mai multe articole..

Pagina 7 din 36

7