Portal de informare al orasului Otopeni

IMPORTANŢA FAMILIEI

ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ

În această perioadă se derulează o campanie de strângere de  semnături, iniţiată de un grup de organizaţii nonguvernamentale şi societăţi care doresc să propună Parlamentului României schimbarea art. 48 din Constituţie, cu privire la definirea familiei, prin varianta simplă, normală şi firească: familia reprezintă uniunea liberă dintre un bărbat şi o femeie.

La prima vedere este o modificare absolut de bun-simţ şi absolut banală, dar această modificare este deosebit de importantă în actualul context politic şi ideologic  din  lume.  Este - îmi permit să spun - chiar fundamentală pentru ceea ce înseamnă viitorul României şi păstrarea valorilor în spiritul cărora această naţiune s-a dezvoltat, a trăit şi şi-a construit cultura, de-a lungul secolelor.

Familia, în primul rând, este o instituţie teologică, biologică şi socială a lumii creştine. Familia creştină pe care o cunoaştem noi este întemeiată de un bărbat şi o femeie şi este axată pe o serie de valori comune, în baza cărora sunt educaţi şi crescuţi copiii, spre a crea o societate sănătoasă, o societate capabilă să se dezvolte şi  să  se  perpetueze cu adevărat.

Dar, din păcate, în secolul al XX-lea, pornind după Al Doilea Război Mondial, odată cu expansiunea ideilor deconstructiviste ale Şcolii marxiste de la Frankfurt, treptat, treptat, au început să se impună o serie de idei care ţin mai curând de relativizarea  valorilor  şi de dărâmarea a ceea ce cunoaştem  noi drept familie creştină.

Atacul la familia normală, formată de un bărbat şi o femeie, este una dintre priorităţile ideologiei genurilor, o ideologie care încearcă să reconstruiască, într-o cheie postmodernă, lupta de clasă pe care o cunoaştem cu toţii, din ideologia marxistă a secolului al XIX-lea. Dar acum această luptă de clasă este trecută într-o cu totul şi cu totul altă paradigmă, între minorităţile sexuale şi majoritate, ori, culmea, chiar între femei şi bărbaţi. Se creează false adversităţi, se creează false identităţi, totul pentru a demantela structura clasică a societăţii, a desfiinţa familia, ca instituţie fundamentală a vieţii, şi a relativiza ceea ce înseamnă conceptul creştin de definire a societăţii omeneşti.

Din păcate, această ideologie vine să etatizeze viaţa privată şi să desacralizeze importanţa familiei şi principalii piloni pe care s-a construit lumea, aşa cum o cunoaştem până astăzi. Se încearcă crearea unei noi lumi, dintr-o supă anarhică care să stea undeva pe ruinele lumii în care trăim cu toţii astăzi.

Dar de ce este important să definim în România de astăzi această familie drept uniunea  dintre  un  bărbat  şi  o  femeie?

Foarte simplu. În primul rând, pentru că este unica formă prin care specia omenească se poate perpetua şi poate avea continuitate. Apoi, avem o mare criză demografică în România, o criză demografică  la nivel european, la o scară, îmi permit să spun, mult mai mare decât cea pe care noi, românii,  o  traversăm  astăzi.

Apoi, familia formată, bineînţeles, de un bărbat şi o femeie este unicul concept de dezvoltare a societăţii, în baza căreia copiii pot fi educaţi armonios, pot fi educaţi echilibrat şi pot lua contact atât cu modelul bărbatului, cât şi cu modelul femeii, creând un raport de complementaritate şi un întreg, în ceea ce priveşte educaţia şi formarea  lor ca  oameni.

Bineînţeles că această ideologie a genurilor vine pur şi simplu să nege distincţia între bărbat şi femeie. Conform aberaţiilor care se vehiculează mai nou în anumite societăţi din lume, se spune că oricine se poate  defini după cum doreşte, fie bărbat, fie femeie, că nu există diferenţe între cele două sexe. Total fals. Lumea, viaţa, biologia, teologia, cultura, totul demonstrează că există, iar aceste două părţi, bărbătească şi femeiască, nu trebuie să se afle într-un conflict, după modelul acestei lupte de clasă, pe care o pretinde marxismul cultural, care încearcă treptat  să  se impună şi în societatea  românească.

Europa în care trăim acum este marcată de o criză uriaşă, o criză morală fără precedent în ultimele două milenii de creştinism şi este marcată şi de o criză demografică. Vedem, iată, în anumite ţări europene, unde vedem o familie sau foarte multe familii care nu au copii, vedem cupluri care se pretind a fi familii, formate din persoane de acelaşi sex, care bineînţeles că nu pot avea copii, sub nicio formă, pentru că aceasta e legea firii şi vedem, în acelaşi timp, familii de imigranţi din afara spaţiului european, din Asia, din Africa, din Orient, care au câte 5, 6, 7, 8 copii.

Consider că imigraţia nu doar că nu este o soluţie pentru Europa, ci va fi cea mai mare problemă a viitorului Europei, o Europă care, vrând-nevrând, îşi va pierde identitatea  sa...

Singurul lucru pe care vreau să-l spun este că atât noi, cât şi cetăţenii pe care îi reprezentăm aici, trebuie să susţinem această campanie de strângere de semnături, iniţiată de societatea civilă şi să apărăm familia în faţa tuturor acestor provocări care nu fac decât să dărâme eşafodajul  creştin al  societăţii  româneşti.

Susţinând familia creştină, susţinând valorile familiei normale, nu facem decât să asigurăm viitorul copiilor noştri şi viitorul acestei naţiuni.

Daniel Gheorghe

Deputat PNL

Orasul

Citeşte mai mult...

Citeşte mai mult...

 

 

Citeşte mai mult...

Orasul

Primăria oraşului Otopeni în colaborare cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti – RATB, în baza Contractului de transport public nr. 3294 bis/c/01.08.2013 (14302/10.09.2013), prelungit prin Actele adiţionale ulterioare, cu valabilitate până la 01/08/2016, pentru linia de transport în comun 449, a H.C.L. Otopeni nr. 110/2011, a H.C.L.M.B. nr. 139/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celorlalte legi speciale, oferă anumitor categorii de persoane următoarele facilităţi:

1. pensionari: gratuitate 100%, conform H.C.L.M.B. nr. 139/2006 și H.C.L. Otopeni nr. 110/2011;


2. veterani și văduve de razboi: scutire 100%, conform Legii nr. 44/1994;


3. persoane cu dizabilităţi (handicap grav sau permanent) şi însoţitorii acestora, precum şi asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora: scutire 100%, conform Legii nr. 448/2006;


4. elevii şi studenţii (din învăţământul de stat şi învăţământul particular acreditat): reducere 50%, conform Legii nr. 1/2011 și H.G. nr. 309/1996;


5. persoane persecutate din motive politice (deportaţi și deţinuţi politici): scutire 100% conform Decretului – Lege nr. 118/1990;


6. urmaşii eroilor martiri şi luptătorilor care au contribuit la Victoria Revoluţiei române din decembrie 1989: scutire 100%, conform Legii nr. 341/2004.

Pentru liniile de transport în comun speciale 780 și 783 nu există acorduri încheiate şi nu se acordă facilităţi călătorilor.

 

Orasul

Citeşte mai mult...

Orasul

   În data de 3 Februarie 2016, în cadrul programului “Cultură pentru seniori”, program înfiinţat la Clubul Pensionarilor din Otopeni, s-a deschis sezonul 2016 a vizitelor la muzeele patriei. Primele două vizite au fost la Muzeul Naţional de Istorie a României din Calea Victoriei nr.12 şi la Institutului Naţional de Geologie situat în Şoseaua Kiseleff nr.2. Am avut parte de o zi frumoasă, liniştită şi plină de zâmbete. Consider că sunt mult mai reprezentative părerile seniorilor noştri vis-à-vis de vizitarea celor două centre culturale din Bucureşti, şi voi lăsa vocea lor să-şi exprime această experienţă inedită:
   „Ne-a plăcut foarte, foarte mult. Mulţumim tuturor organizatorilor. Fam. Moţoc, Ion şi Maria”
   „04.02.2016 Impresii din vizitele efectuate de Clubul Pensionarilor din Otopeni:
   Data de 03.02.2016, va rămâne întipărită în memoria pensionarilor din OTOPENI ca dată de referinţă pentru completarea cunoştinţelor despre istoria patriei noastre, cât şi despre imensa colecţie de eşantioane şi mărturii arheologice exsistente la Muzeul Naţional de Geologie Bucureşti.
   Vizita la Muzeul Naţional de Istorie a României a vizat două structuri şi a constat în vizitarea tezaurului în evoluţie istorică şi copiile după Columna lui Traian, obiectiv cu multe conotaţii vis-a-vis de originile, războaiele, etapele de dezvoltare ale Daciei din perioada Imperiului Roman. Lucrările în evoluţie realizate de strămoşii noştri din aur, au constituit un punct de atracţie al vizitei, cu toate că parţial nu se aflau în muzeu, unele piese valoroase fiind în China, în cadrul unei expoziţii internaţionale.
   Vizita la Muzeul Naţional de Geologie a fost prilej de cunoaştere a evoluţiei, dezvoltării pământului şi respectiv a teritoriului României; de la structura microorganismelor, până la regnul animal, în decursul perioadelor geologice, toate acestea au fost ilustrate şi comentate de ghizi competenţi, care au dat explicaţii de-a lungul vizitei.
   Un eveniment deosebit l-a constituit şi vizitarea expoziţiei de ţinute vestimentare franceze, deschisă în cadrul Muzeului Naţional de Geologie, expoziţie realizată atât prin expuneri în miniatură a costumelor unor personalităţi, cât şi a fotografiilor cu explicaţii în detaliu a costumaţiilor.
   Această excursie de o jumătate de zi nu se putea realiza de către membrii Clubului Pensionarilor din Otopeni fără sprijinul de necontestat al d-lui Primar Gheorghe Silviu, cât şi al conducerii Clubului Pensionarilor din localitatea Otopeni, cărora le mulţumim pentru această memorabilă acţiune cognitivă şi educativă.
   Cu multă recunoştinţă organizatorilor, Popic L.Vladimir”

   „10.02.2016 Vizitele la cele două muzee: de Istorie şi Geologic, mi-au plăcut foarte mult, mai ales la cel de Geologie unde am avut un ghid foarte bun, care mi-a amintit de tinereţea mea de elev, aşa de frumos ne-a prezentat ghidul nostru, ca o profesoară de nota 10. Pentru aceasta şi pentru tot ce faceţi membrilor Clubului Pensionarilor, Vă mulţumesc! State Stelian”

 

Citeşte mai mult...

 

Citeşte mai mult...

 

 

 

Manuela Formunda

Orasul

Mai multe articole..

Pagina 6 din 36

6