Portal de informare al orasului Otopeni

IUBIȚI CREȘTINI,

După 13 ani de strădanie am ajuns în frumoasa zi de sărbătoare pentru urbea noastră în care a avut loc sfințirea bisericii „Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Calinic de la Cernica” din cartierul Otopenii de Sus, la care au luat parte Preafericitul Părinte Patriarh, Preasfințitul Părinte Episcop, Preacucernicul Părinte protoiereu, Preacucernici preoți și diaconi și numeroși enoriași.

Vă rog să-mi pemiteți, Preafericite Părinte Patriarh, în numele meu personal cât și al întregii comunități, să vă transmit un salut de bun venit în orașul Otopeni, îmbrățișându-vă cu dragoste și bucurie!

Dorim să aducem mulțumirile noastre Preafericitului Părinte Patriarh, Daniel al României, întâi stătătorul Bisericii noastre și omul care a stat mereu alături de proiectul nostru de realizare a Bisericii închinate Nașterii Maicii Domnului, precum susține și opera de construire a numeroase lăcașuri de cult și de binefacere pentru care clerici și mireni deopotrivă trudesc pe tot cuprinsul țării, dar și peste hotare.

În aceste momente, gândul meu merge spre vrednicul de pomenire, Părintele Patriarh Teoctist, omul alături de care, noi, comunitatea din Otopeni, am pus piatra de temelie a acestei sfinte biserici. Se întâmpla în anul 2003, când, proiectul construirii unei biserici în centrul orașului Otopeni, sub binecuvântarea Patriarhului Teoctist și cu sprijinul autorităților locale și a cetățenilor din parohia Otopenii de Sus, prindea contur.

Această sfântă Biserică reprezintă pecetea unui legământ dintre comunitatea noastră din Otopeni și Dumnezeu. Ea este închinată Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioară, Maria. De sute de ani, noi, otopenarii, am fost oamenii care am păstrat tradiția credinței în Hristos și am rămas loiali Adevărului de Credință.

Acum mai bine de două sute de ani, exact pe acest loc, lângă noi, se construia Biserica cu hramurile Sf. Gheorghe și Sf. Dimitrie, Biserică realizată prin donațiile și munca înaintașilor noștri. În acele vremuri grele, otopenarii, moșneni ai acestui vechi pământ, au dovedit că pot rupe din avutul lor spre a-L slăvi pe Dumnezeu și spre a clădi lăcaș de rugăciune, învățătură, binefacere și trăire ortodoxă, pe pământul păstrat de la strămoșii lor, care, și mai demult în veacuri, apăraseră aceste locuri de tăvălugul otoman.

Cetățenii orașului Otopeni și-au dorit de mulți ani o Biserică care să poată face față tuturor cerințelor și exigențelor unei comunități în plină dezvoltare materială și spirituală. Iar astăzi, cu ajutorul Bunului Dumnezeu și sub protecția Fecioarei Maria, după ani de muncă, obstacole și încercări, suntem aici și am avut bucuria de a asista la sfânta și dumnezeiasca liturghie arhierească precum și la slujba de sfințire a noului lăcaș de cult. Au fost 13 ani de neostenite eforturi și de sacrificii fără de care acest sfânt lăcaș de cult nu ar fi putut fi dus la îndeplinire.

Dincolo de toate, peste ani și epoci, istoria ne-a dovedit că unul din puținele lucruri care dăinuie pururea este biserica. Această Biserică va rămâne în urma noastră și va fi un centru de spiritualitate creștină, un loc de rugăciune și educație în care valorile etice vor fi puse în deplină valoare și nu în ultimul rând un spațiu de binefacere care va garanta unitatea morală a comunității noastre și ne va păzi de primejdiile care duc la dezumanizare.

Este o mare onoare și pentru mine, că după atâta zbatere și după o muncă care a angrenat clerici, mireni și autorități, să vă pot vorbi de aici, din fața Bisericii Nașterii Maicii Domnului, simbolul orașului nostru de astăzi și până în ultima zi de existență a Otopenilor.

Cred că o societate liberă și sănătoasă nu se poate dezvolta în lipsa Bisericii și a legăturii de comuniune, împărtășire și mărturisire care caracterizează apropierea omului de Dumnezeu. Sunt convins că această Sfântă Biserică ne va ajuta să apărăm cultura și valorile morale și ne va da acea seninătate pe care doar credința în Tatăl, Fiul și Sfântul Duh ne-o pot oferi. Otopenii au fost, sunt și vor rămâne pentru totdeauna un pământ al dragostei și iubirii față de Biserică și Dumnezeu.

Gheorghe Constantin Silviu

Primarul orașului Otopeni

 

Citeşte mai mult...

Orasul

Citeşte mai mult...

Orasul

Serviciul de transport public face parte din seviciile comunitare de utilități publice de care trebuie să beneficieze cetățenii în mod civilizat.

În urmă cu 5-6 ani, Primăria orașului Otopeni a pus la dispoziția cetățenilor un număr de 2 microbuze pe traseul str. 23 August - DN1 (de la limita de granituire cu comuna Tunari până în centrul orașului, având legătura cu mijloacele de transport care tranzitează orașul Otopeni spre municipiul București), într-o încercare de a „testa” interesul acestora pentru transportul în comun, un posibil orar, frecvența curselor, numărul de călători etc. Deși s-a desfășurat pe parcursul a două luni de zile, încercarea s-a dovedit mai puțin reușita, cetățenii nemanifestând un interes deosebit în a călători cu aceste mijloace de transport; practic cursele erau mai mult goale, cu excepția a 3 - 4 călători. Acest fapt a condus la renunțarea înființării unui seviciu de transport public de călători, acesta nefiind oportun și fezabil din punct de vedere economic.
Dezvoltarea accentuată din ultimii 10-15 ani a orașului, atât din punct de vedere socio-economic, cât și din punct de vedere a extinderii zonelor rezidențiale și economice, a creșterii numărului de locuitori și a locurilor de muncă - pe de o parte, precum și necesitatea realizării legăturii între cele două părți ale orașului - Est-Vest - situate de o parte și de altă a DN1 și respectiv realizarea conexiunii centrului orașului cu toate cartierele: Otopenii de Jos, Odăi, Ferme, Centura Bucureștiului și zonele unde se desfășoară activități economice - pe de altă parte, au determinat factorii de decizie ai orașului să găsească soluții pentru deservirea cetățenilor prin asigurarea unui serviciu de transport public civilizat, în condiții de siguranță și un timp de călătorie rezonabil, care să răspundă într-o măsură cât mai mare necesităților acestora.
Drept urmare, a fost reluată ideea de acum 5-6 ani privind înființarea unui serviciu de transport public de călători prin curse regulate în interiorul orașului Otopeni. Astfel, Primăria orașului Otopeni împreună cu consultanții tehnici și juridici specializați în domeniu, în perioada octombrie 2015-iunie 2016, a elaborat un studiu de oportunitate care a arătat că este necesar și oportun înființarea unui serviciu de transport public. În același timp a fost elaborată întreaga documentație pentru organizarea și funcționarea serviciului de transport public. Elaborarea documentației a fost una deosebit de laborioasă, necesitând multe întâlniri de lucru și sute de ore de muncă, dat find faptul că acest serviciu are un specific aparte, iar experiența similară nu există în România. Mulțumim încă o dată, și pe aceasta cale, consultanților care au dat dovadă de abnegație și profesionalism.
Prin hotărârea Consiliului Local al orașului Otopeni nr. 24 din 28 iulie ac au fost aprobate umătoarele documente:
- Studiul de oportunitate;
- Înființarea serviciului de transport public de transport;
- Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public;
- Caietul de sarcini;
- Regulamentul privind acordarea licențelor de traseu;
- Organizarea serviciului ca serviciu subvenționat din bugetul local. Regulile privind stabilirea și plata subvenției se vor stabili prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public;
- Documentația de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului prin procedura de licitație publică deschisă;
- Constituirea comisiei de evaluare.
Considerăm ca documentația elaborată și aprobată este una atractivă astfel încât la licitația publică să participe mai mulți operatori specializați în domeniu, iar cel care va fi declarat câștigător să asigure un serviciu de transport public cât mai performant și în condiții de eficiență economică. 
Traseul propus are o lungime de cca 20,6 km, un număr de 38 stații și poate fi parcurs în cca 75 min.; vor fi utilizate 6 miniautobuze active și 1 rezervă, moderne, cu o capacitate de 30 de locuri; durată medie de așteptare în stație a sosirii următorului vehicul este de cca 12 - 15 min. Traseul are ca punct de plecare Primăria Otopeni, str. 23 August, cu deviere pe str. Drumul Gării Otopeni, str. Ardealului, str. Avram Iancu, str. 23 August până la limita de grănițuire a comunei Tunari (capăt de linie), întoarcere pe str. 23 August, deviere pe str. I.I.C. Brătianu, str. Oituz, str. Traian, str. Mărăști, ieșire pe DN1 până în Cartierul Ferme, str. Ferme C, str. Ferme A și întoarcere la Pod Măgura, DN1 până la str. Grivița, str. Marin Sorescu, str. 1 Mai, str. Ion Creangă, str. Drumul Odăi, str. Tudor Vladimirescu, Intrarea Veronica (capăt de linie), întoarcere pe str. Drumul Odăi (până la DN1), întoarcere sub podul de la Linia de Centură, Calea Bucureștilor, Primăria Otopeni. Menționăm faptul că miniautobuzele care vor circula pe acest traseu vor utiliza toate stațiile existente pe DN1, care au fost amenajate de Primăria Otopeni.
În numerele următoare ale revistei InfoOtopeni vă vom informa despre evoluția implementării serviciului de transport public prin curse regulate în orașul Otopeni.

Primăria orașului Otopeni

Orasul

Citeşte mai mult...

Orasul

LUCRĂRI DE MODERNIZARE A REȚELELOR DE JOASĂ TENSIUNE ÎN ORAȘUL OTOPENI

Primăria orașului Otopeni, în parteneriat cu ENEL Distribuție Muntenia, are prevăzute în programul de investiții lucrări de proiectare și execuție pentru modernizarea rețelelor de joasă tensiune în orașul Otopeni, lucrări ce constau în principal în:

• Înlocuirea porțiunilor de rețele electrice aeriene realizate cu conducte clasice neizolate cu conductoare torsadate pe un traseu de cca 8 km pe străzile: 
- Crăițelor și Intr. Crăițelor cu intrările adiacente;
- 1 Mai și intrările adiacente;
- Grivița și intrările adiacente;
- Drumul Odăi;
- Drumul Gării Otopeni;
- 23 August;
- Intrarea Căminului Cultural și altele.

• Deasemenea se vor executa următoarele lucrări:
- înlocuirea branșamentelor individuale vechi și firidelor de bransament cu blocuri de masură și protecție, conductoare coaxiale și contori care oferă posibilitatea citirii de la distanță;
- în funcție de modul de amplasare se va urmări scoaterea firidelor la limita de proprietate cu domeniul public, sau amplasarea pe stâlpi: cca 6150 bucăți;
- înlocuirea cutiilor de distribuție vechi, deteriorate, cu cutii noi.

Precizam că Primaria orasului Otopeni derulează an de an lucrări de investiții în sistemul de alimentare cu energie electrică. Aceste lucrări constau în: realizarea de posturi de transformare, repartiția uniformă a consumurilor în rețea prin sectorizarea circuitelor de alimentare cu energie electrică, extinderi de rețele pe drumurile nou inființate.

Aceste lucrări au ca scop creșterea gradului de siguranță în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din localitate, cresterea gradului de siguranță în exploatare a instalațiilor, reducerea cheltuielilor de întreținere și reparații.

Primaria orasului Otopeni

Orasul

Mai multe articole..

Pagina 3 din 36

3