Despre Intrarea Mântuitorului în Ierusalim s-a profeţit şi în Vechiul Testament, deoarece tot Vechiul Testament, are un caracter pre-hristic, toate proorociile fiind scrise de prooroci, prin conlucrarea cu harul Duhului Sfânt, care ştia dinainte de veacuri întruparea şi faptele celei de-a două persoane a Sfintei Treimi care avea să se întrupeze, devenind astfel o ipostază compusă (divino-umană) şi să pătimească în trup pentru mântuirea lumii.

Proorocii care au văzut prin Duhul Sfânt, “Taina cea din veac ascunsă” şi au scris despre ea, cu multe veacuri înainte să se fi întâmplat. Proorocii care au scris au fost Isaia, Sofonie şi Zaharia.
Proorocul Isaia ne descrie în cartea sa, numită de Sfinţii Părinţi “Evanghelia Noului Testament”, cum pruncii şi copiii din Ierusalim îl vor primi pe Mântuitorul.
Isaia Cap. 8:18 “Iată eu şi pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu spre semen şi spre minuni în Israel, din partea Domnului Savaot care locuieşte în Ierusalim.” Exegeza cărţii profetului Isaia spune că acest loc face referire la cum Mântuitorul a primit de la Dumnezeu Tatăl, ca Dumnezeu întrupat acest dar de a fi primit de prunci în Ierusalim. Pe tot parcursul vieţii Mântuitorului, pruncii şi tinerii s-au arătat foarte receptivi la învăţătura Mântuitorului “Din gura pruncilor şi celor care sug ai dobândit lauda.”


Mai vesteşte despre intrarea Domnului în Ierusalim şi proorocul Zaharia în cartea sa
Zaharia 9:9 “Bucură-te foarte fiică a Sionului, veseleşte-te fiică a Ierusalimului, căci iată împăratul tău vine la tine drept şi biruitor, smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei.”
Mântuitorul în Evanghelia de la Matei le spune ucenicilor săi să aducă o asină şi un mânz al acelei asine pentru a intra pe el în Ierusalim. Înţelesul duhovnicesc al acestui lucru ni-l fac nouă cunoscut, Sfinţii Părinţi spunându-ne că asina simbolizează poporul iudeu, iar mânzul asinei simbolizează Biserica neamurilor (popoarele păgâne care au fost convertite prin trimiterea apostolilor la propovăduire). Sfântul Iustin martirul spune că aceste două animale sunt o prevestire a faptului că o parte a iudeilor şi multe din popoarele păgâne vor crede în Mântuitorul Iisus Hristos.
Puiul de asina sălbatic este asemănat aici cu barbaritatea popoarelor păgâne care au primit propovăduirea apostolilor şi au lăsat armele şi suliţele lor pentru a accepta credinţa în Sfânta Treime, în Înviere şi în Viaţa Veşnică.
Dezlegarea asinei şi a mânzului ei de către ucenicii Mântuitorului reprezintă ieşirea la propovăduire a apostolilor şi scăparea popoarelor păgâne din mâinile Satanei, prin învăţătura Evangheliei sub călăuzirea harului prea Sfântului Duh.
Această mare sărbătoare marchează totodată intrarea în Săptămâna Patimilor. Să îl primim şi noi pe Mântuitorul Iisus Hristos în sufletul nostru, care se apropie acum de patimile sale, pentru mântuirea noastră. Amin!

Text: Cristian Radu, Liceul
„Ioan Petruș”, Anul IV

Sarbatori nationale, locale si religioase

Share on Myspace
Reclama_Otoprint

Arhiva "Sarbatori"