Toată suflarea creștin ortodoxă, trebuie să știe că Sfânta Treime este temelia credinței noastre. Dar puțini creștini știu că ziua de luni care urmează după Duminica Pogorârii Duhului Sfânt (Rusaliile sau Cinzecimea) este consacrată Prea Sfintei Treimi.

Această sărbătoare reprezintă de fapt ecoul liturgic al Duminicii Rusaliilor, este ziua în care sunt pomenite la un loc toate cele trei Persoane ale Ființei Unice a lui Dumnezeu: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu poate fi despărțit de Tatăl care L-a purces și de Fiul care L-a trimis, Persoanele Treimii sunt prăznuite împreună.

De oricare Persoană Dumnezeiască am vorbi, sau pe oricare am cinsti, tot pe singurul Dumnezeu îl cinstim, pentru că Aceștia Trei, Una Sunt.

Deoarece Tată este cel care îi trimite pe Fiul și pe Duhul Sfânt, ordinea sfintei iconomii și a mântuirii neamului omenesc este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În ceea ce privește cunoașterea de Dumnezeu, Sfântul Vasile cel Mare, spune că ordinea este exact inversă: “Atunci când primim darurile Duhului Sfânt, îl întâlnim mai întâi pe cel care este trimis, adică pe Duhul Sfânt, mai apoi îl cunoaștem pe cel care trimite, adică pe Fiul și în continuare ne înălțăm mintea la cel care este izvorul și cauza tuturor bunătăților, adică la Tatăl”.

Lucrarea Sfintei Treimi se observă foarte bine în timpul Sfintei Liturghii. Întreaga rugăciune a jertfei liturgice este adresată Tatălui pentru ca Acesta să îl trimită pe Duhul Sfânt, care va transforma pâinea și vinul în Trupul și în Sângele lui Hristos, iar noi împărtășindu-ne cu Sfintele Taine, devenim sălaș al Dumnezeului Treimic.

Fiind  așezată a doua zi după Pogorârea Duhului Sfânt, care are loc la 50 de zile după Înviere, și această sărbătoare are o dată variabilă, anul acesta fiind prăznuită pe         4 iunie.

Ca buni creștini, să ne închinăm Sfintei Treimi și așa să ne rugăm în toate zilele vieții noastre: “Prea Sfânta Treime miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău”.

AMIN!

Text: Preot Radu Mihai Bujorel

Sarbatori nationale, locale si religioase

Share on Myspace
Reclama_Otoprint

Arhiva "Sarbatori"